Đường dây 500kV Bắc — Nam là công trình truyền tải điện năng siêu cao áp 500kV đầu tiên tại Việt Nam, kéo dài từ Hòa Bình đến TP HCM với tổng chiều dài 1.487 km. Công trình đã giải quyết cơ bản tình trạng thiếu điện ở miền Nam, cung cấp đủ điện cho miền Trung, liên kết hệ thống điện ba miền thành một khối thống nhất. Ảnh: pecc2

2v

3v

4v

5v

6v